Baculuml example sentences

Baculuml

[ˈbakyələm]

NOUN

Synonyms

Feedback, Wikipedia,

"Baculuml" Example Sentences

1. Baculum definition: noun pl. -·la or -·lums a slim bone that supports rigidity of the penis in many mammals, including rodents, carnivores, and primatesOrigin of baculumL, a stick: see bacillus

Recently Searched

  › Baculuml [ˈbakyələm]
  › Flankera [ˈflaNGkər]
  › Ubili
  › Sugars [ˈSHo͝oɡər]
  › Abdals
  › Ovarymodern
  › Yarnen [yärn]
  › Mildewed [ˈmild(y)o͞od]
  › Nippled
  › Intercessions [ˌin(t)ərˈseSHən]
  › Blighters [ˈblīdər]
  › Trekverb [trek]
  › Flubbing [fləb]
  › Fomenter [ˌfōˈmen(t)ər]
  › Disembodied [ˌdisəmˈbädēd]
  › Abas
  › Exhibiting [iɡˈzibət]
  › Pageant [ˈpajənt]
  › Cowling [ˈkouliNG]
  › Stopovers [ˈstäpˌōvər]
  › Baretlerin [ˈbärdər]
  › Winded [wind]
  › Slowly [ˈslōlē]