Cabirean example sentences

Cabirean

[ˌkerəˈbēənkəˈribēən]

NOUN
(the Caribbean)

ADJECTIVE

Synonyms

Feedback, Jamaica,

"Cabirean" Example Sentences

1. cabirean definition: Adjective (comparative more Cabirean, superlative most Cabirean) 1. Of or relating to the Cabeiri.

Recently Searched

  › Smallpox [ˈsmôlˌpäks]
  › Cabirean [ˌkerəˈbēənkəˈribēən]
  › Confusedly
  › Barkpeeling
  › Rabbiorigin [ˈraˌbī]
  › Alterables
  › Cybersee [ˈsībər]
  › Deprecate [ˈdeprəˌkāt]
  › Discovers [dəˈskəvər]
  › Outstandingly [ˌoutˈstandiNGlē]
  › Afforested [əˈfôrəstəˈfärəst]
  › Kalendars
  › Pleating [plēt]
  › Ridingsa [ˈrīdiNG]
  › Gettable [ˈɡedəb(ə)l]
  › Abbotold [ˈabət]
  › Beatify [bēˈadəˌfī]
  › Stenographer [stəˈnäɡrəfər]
  › Indulgenced [inˈdəljəns]
  › Singly [ˈsiNGɡlē]
  › Limosidade
  › Utmost [ˈətˌmōst]